gazdálkodás
 
almenü

 

 

Célunk olyan ökogazdálkodási modellek kialakítása és memutatása, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő, energiatakarékos technológiák alkalmazását, a fenntartható termelési módok fejlesztését, a mezőgazdasági ökoszisztémák védelmét.

Az ökominősítésű mezőgazdasági termékek, élelmiszerek iránti érdeklődés felkeltése, a magyar ökológiai termékek nemzetközi elismertségének növelése, javítva ezzel az ország exportlehetőségeit.
olyan szakmai információs központ létrehozása, amely a tagszervezetek részére elősegíti a piaci előnyök megszerzését.

A Biodinamikus gazdálkodási mód


Vajon mit is jelent az, hogy biodinamikus? A bios szó eredetileg, görögül életet jelent. A gazda élőlényekkel, növényekkel és állatokkal foglalkozik. Tágabb értelemben a többi ember életéről gondoskodik, hiszen enni ad nekik Az életfolyam állandó mozgásban van, követi az évszakok, nappalok ritmikus változásait. Ha valami már nem mozdul többet, az halott. A dinamikus szó arra utal, hogy ezeket a változásokat követi, ezekre figyel a biodinamikus gazda. A bio szó utal még a gazdálkodás ökológiai jellegére is. Vagyis arra, hogy nem alkalmazunk szintetikus trágya-anyagokat és szintetikus növényvédő szereket.

A mi gazdaságaink legfontosabb jellemzője az a szemlélet, amely szerint a gazda a gazdaságot egységes egésznek tekinti. Ennek részét képezik az ott tartott háziállatok, a termesztett növények, a táj elemei (erdőfoltok, rétek, legelők, a vadon élő állatok), sőt még a tágabb környezet is, egészen a csillagokig. Ezeket az elemeket formálja egésszé a benne élő ember a Rudolf Steiner által ajánlott biodinamikus preparátumok segítségével.

A biodinamikus preparátumoknak két típusa van: komposztáló és permetező preparátumok. A komposztáló preparátumokkal oltott komposzt segítségével fokozzuk a talaj termékenységét és ezáltal tápláljuk a növényeket. Így az oltott komposzt, amit a gazdaságban tartott állatok trágyájából és növényi maradványokból készítünk, a gazdálkodás alapját képezi. A permetező preparátumok segítségével a növények egészségét olyan módon óvjuk meg, hogy életük folyamán segítjük kibontakozni a bennük rejlő ellenálló képességet. A preparátumok gyógynövényekből és az azokat körülvevő állati burkokból készülnek.

A gazdálkodás folyamán a Vetési naptár használatával a kozmikus hatásokat figyelembe vesszük, ezáltal is segítjük a növények fejlődését. A gazdaságot a Vetési naptár használatával illesztjük be a tágabb környezetbe, fokozzuk a gazdaságnak, mint egységes élőlénynek az életerejét.

A gyomok magjának és a kártevő állatoknak a hamuját felhasználjuk az ellenük való védekezésben. Az élőlények fejlődésének ugyanis nem kedvez, ha a környezetükben megtalálhatók saját égéstermékeik. A hatást még fokozzuk azzal is, hogy a hamut dinamizáljuk.

Természetesen a többi ökológiai gazdálkodást folytató üzemhez hasonlóan mi is okszerű vetésforgó alkalmazásával a talajban élő, illetve ott áttelelő kártevők és kórokozók kártételét csökkentjük, a talaj állapotát javítjuk.

A növényeket úgy társítjuk, hogy azok között kedvező kölcsönhatás alakuljon ki. Ily módon a különböző fajokhoz tartozó növények riaszthatják egymás kártevőit, vagy kedvező mikroklímát teremthetnek egymásnak.

Vegyszeres csávázás helyett a vetőmagokat a preparátumokkal vagy gyógynövény fürdőkkel kezeljük.

Olyan fajtákat termesztünk, amelyek ellenállóságukat nem laboratóriumban beépített géneknek köszönhetik, hanem az adott területen élő gazdák gondos szelekciós tevékenységének. Ezeket a tájfajtákat kívánjuk mi továbbfejleszteni a kor követelményeinek megfelelően.

Tehát a biodinamikus gazdálkodási mód az ökológiai gazdálkodásnak egy olyan ága, amelyben nem csak az a fontos, hogy ne szennyezzük a környezetet vegyszerekkel, hanem cél a leromlási folyamatok visszafordítása a Rudolf Steiner által ajánlott preparátumok segítségével. A mi gazdaságaink harmonikusan illeszkednek a szűkebb és tágabb környezetbe, azzal szerves egészet képeznek. Mottónk ez:

EGÉSZSÉGES FÖLD = EGÉSZSÉGES EMBEREK

 

energia

építészet

gazdálkodás

kreatív hulladék hasznosítá

     

 

     
  sensiTV © 2012 egészség | öko | művészet | olvasnivaló | képzések | programok | linkek | támogatók | rólunk | kapcsolat